Tekstvak: Overkwartier van Gelre
 

Wat het verleden in zich heeft

Er worden door betrokkene verschillende genealogische onderzoeken ingesteld naar (voorlopig) zijn eigen familie en aanverwante families.
Het is de bedoeling dat dit per onderzoek uitmondt in een boekwerk over betreffende familie dat in eerste instantie aan familieleden maar mogelijk ook aan andere geļnteresseerden te koop wordt aangeboden.
Nadat een onderzoek is voltooid wordt het resultaat daarvan gepubliceerd op deze webpagina waardoor anderen daarvan kunnen kennis nemen en mogelijk voor hun eigen onderzoek daarin gegevens kunnen vinden.
Bij de publicatie op internet wordt een privacyperiode van 75 jaar in acht genomen; m.a.w. de gegevens van de laatste 75 jaar worden niet in dit overzicht op internet opgenomen.

Links naar andere websites::

 

 

 

Laatste updates

 

Familie Rijvers  05.07.2007

Familie Verbong 09.08.2006

Familie Hensen 03.01.2008

Totale website  9 augustus 2009

 

Indien er links of afbeeldingen worden aangetroffen die niet werken dan gaarne mail aan mij